ŁODZIANA TADEUSZ (1920-2011), KRĄGŁA

33000 zł
Rzeźba z brązu patynowanego, na podstawie. Wymiary rzeźby : 39 cm x 19 cm x 19 cm, (podstawa 17 cm x 17 cm x 6 cm). Sygnowana od spodu monogramem wiązanym: TŁ. WYSTAWIANY: – Tadeusz Łodziana 1920-2011. Rzeźba, Galeria Dyląg, Kraków 28.10.-26.11.2016

Tadeusz Łodziana – W latach 1937–1939 oraz 1941–1942 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie. Po wojnie kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. W latach 1949–1950 pracował tam jako asystent. W roku 1954 uzyskał dyplom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i rozpoczął pracę na uczelni. W latach 1966– 1969, 1972–1978 był Dziekanem Wydziału Rzeźby. W latach 1968–1972 pełnił funkcję prorektora. W 1989 uzyskał tytułprofesora zwyczajnego. Tworzył monumentalne pomniki, rzeźbę plenerową, kameralną i portrety. Autor wielu pomników m.in.: Mauzoleum na Pawiaku w Warszawie, Ofiar Faszyzmu w Radogoszczy, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1981 roku zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Rzeźby w Monaco za rzeźbę „Otwarta II”.