Jak kupić obrazy, antyki, srebra i porcelanę

Oprócz zakupów chcielibyśmy także zachęcić do zgłaszania nam ciekawych obiektów. Jeżeli są Państwo zainteresowani sprzedażą prosimy o kontakt w dogodny dla Państwa sposób:

  • osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
  • drogą mailową (prosimy o przesłanie zdjęcia, autora, wymiarów, techniki oraz inne informacje jakie uda się odczytać na obiekcie – podpisy, napisy, nalepki na odwrocie),
  • telefonicznie.

Rozpatrujemy każdą ofertę. Placówka Galerii znajduje się w Warszawie, jednak istnieje także możliwość dojazdu do Państwa. W niektórych przypadkach potrzebujemy kilku dni w celu weryfikacji autentyczności obiektu.

Galeria wydaje do zakupionych obiektów bezpłatne certyfikaty autentyczności, opatrzone hologramem, dla zabezpieczenia dokumentu. Na życzenie, za dopłatą, istnieje możliwość uzyskania dodatkowej ekspertyzy potwierdzającej autentyczność i autorstwo dzieła sztuki. Ekspertyzy przygotowywane są przez wykwalifikowanych specjalistów po przeprowadzeniu koniecznych badań.

 

Informujemy iż przyjmowanie płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro skutkuje powstaniem obowiązku wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Tj. rejestracji transakcji i przekazaniu General­nemu Inspektorowi Informacji Finansowej o zarejestrowanej transakcji.
Podstawa prawna: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276)

Wysyłka dzieł - sprzedaż obrazu za granicę

Istnieje możliwość wysłania zakupionych obiektów przesyłką kurierską. Realizujemy przesyłki na terenie kraju i za granicę. Nie realizujemy przesyłek za pobraniem. Nie realizujemy wysyłek za pobraniem.

Wywóz/sprzedaż obrazów za granicę:

  • obiekty malarstwa olejnego o wartości niższej niż 40 tyś zł niezależnie od wieku nie wymagają zezwolenia – wystarczy faktura lub wycena podmiotu wyspecjalizowanego w sprzedaży dzieł sztuki (czyli dom aukcyjny lub galeria).
  • limity na inne kategorie (rzeźby, meble ) są mniejsze – szczegółowe informacje zawiera ustawa o wywozie dzieł sztuki z dn. 18 marca 2010.
  • obiekty, które nie mają więcej niż 50 lat w przypadku wywozu również nie wymagają urzędowych pozwoleń.
  • obiekty, które nie spełniają powyższych warunków (starsze niż 50 lat i droższe niż limit w danej kategorii) wymagają odrębnego zezwolenia na wywóz, które może być wydane przez Konserwatora Zabytków (od 2012 koszt zezwolenia to 100 zł).

Więcej informacji znajduje się na stronie http://bip.mwkz.pl/wywozy-zabytkow