KACZMARKIEWICZ JAN (1904 – 1989), AKT NA TLE ARCHITEKTURY

9900 zł
olej na tekturze, wymiary: 33,5 x 27,5 cm, sygnowany pdr: Jan Kaczmarkiewicz.

Jan Kaczmarkiewicz (1904 – 1989) – polski malarz, historyk sztuki, pedagog. Studiował historię sztuki i architekturę klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. W 1929 wykonywał ilustracje do pism katolickich. Po uzyskaniu stypendium w 1932 wyjechał na studia malarskie do Wilna, gdzie kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego pod kierunkiem Ludomira Sleńdzińskiego, Po wojnie podjął tam pracę dydaktyczną. Od 1959 był członkiem ZPAP.