RYCHTER – JANOWSKA BRONISŁAWA (1868-1953), DWOREK W POPOŁUDNIOWYM, JESIENNYM SŁOŃCU

21000 zł
olej na tekturze, wymiary: 51 cm x 70 cm, sygnowany ldr: B. RYCHTER-JANOWSKA.

Bronisława Rychter – Janowska – Pierwszym nauczycielem artystki był jej brat, malarz, Stanisław Janowski. Następnie w latach 1896-1902 uczyła się w Monachium u A. Abégo i L. Bollera oraz w prywatnej szkole S. Hollósy`ego. Po studiach odbyła podróż po południowej Europie uzupełniając wykształcenie w Akademii florenckiej (1904). Związana była z Krakowem i Lwowem, tam też wystawiała swoje obrazy na wystawach w TPSP. Przejściowo zamieszkała w Starym Sączu (1908-09), gdzie prowadziła prywatną szkołę malarstwa. Była malarką dworów polskich; pokazywała w swoich pracach ich wnętrza, architekturę, a także sceny z życia dworu i wsi. Malowała także pejzaże – włoskie i rodzime, rzadziej portrety.