WOJCIECH PIEKARSKI (UR. 1980), PEJZAŻ ZIMOWY

1600 zł
Olej na płótnie, wymiary w świetle 79 x 52,5 cm (91 x 62,5 cm w oprawie), sygnowany w lewym dolnym rogu: „W. Piekarski 2016”

Wojciech Piekarski urodził się w 1980 roku. Po ukończeniu studiów architektonicznych na Politechnice Łódzkiej w 2007 roku, rozpoczął swoją karierę artystyczną. Zadebiutował na aukcjach swoimi obrazami, odnosząc duży sukces. Piekarski specjalizuje się wyłącznie w malarstwie, tworząc na zamówienie zarówno duże sceny sakralne, jak i portrety. Jego prace obejmują również martwe natury i akty. Artysta posiada doskonałe umiejętności warsztatowe w akresie rysunku i perspektywy, co jest widoczne w jego dziełach, które zbliżone są stylistycznie do hiperrealizmu. W swojej twórczości Piekarski inspirowany jest przez dawnych mistrzów i stara się nawiązywać do tradycji malarskich takich jak Caravaggio. Jego obrazy są obecne w galeriach w Łodzi i Warszawie, a ostatnio także za granicą, na przykład w Hongkongu. Twórczość artysty cieszy się dużym uznaniem i opularnością wśród amatorów malarstwa realistycznego.