MIŃSKA-GOLIŃSKA Irena (1904 - 1980) Fotografowie , 1930
linoryt, wymiary: 14 x 12 cm, sygnowany: "1930 Fotografowie / Irena Mińska Golińska"
4500
MIŃSKA-GOLIŃSKA Irena (1904 - 1980) Fotografowie , 1930 MIŃSKA-GOLIŃSKA Irena (1904 - 1980) Fotografowie , 1930 MIŃSKA-GOLIŃSKA Irena (1904 - 1980) Fotografowie , 1930 MIŃSKA-GOLIŃSKA Irena (1904 - 1980) Fotografowie , 1930