BRZESKI Maria Janusz (1907 - 1957), Akt, 1931
ołówek, kredka na papierze, wymiary: 46,5 cm x 33,7 cm (w świetle passe-partout).
Sygnowany, datowany i opisany pdr: Janusz Maria Brzeski/Kraków/1931.
5.800
Janusz Maria Brzeski; grafik, dekorator wnętrz, malarz,studiował w latach 1922-1927 w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu, specjalizując się w grafice pod kierunkiem prof. Jana Wronieckiego. W 1925 odbył podróż do Francji i Włoch, a w latach 1927-1930 z przerwami przebywał w Paryżu, kształcąc się i pracując w dziedzinie grafiki reklamowej i wydawniczej. Na przełomie 1928/29 pracował w Biurze Wystawowym Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. W 1930 osiadł w Krakowie, gdzie objął kierownictwo artystyczne czasopism koncernu prasowego "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Był kierownikiem artystycznym czasopism "As" i "Światowid". W 1933 wstąpił do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg".
BRZESKI Maria Janusz (1907 - 1957), Akt, 1931 BRZESKI Maria Janusz (1907 - 1957), Akt, 1931