ZAMOYSKI JAN (1901 KAZIMIERZA WIELKA - 1986 WARSZAWA), RZUCEWO, 1927
olej na tekturze, 32 x 30 cm, sygn. p.d. JZ/1927.
Wystawiany: Jan Zamoyski, Malarstwo i rysunek, Kazimierz Dolny MKD 1980, kat. poz. 31. Literatura: Bartosz Ordelewski, Malarz Jan Zamoyski (1901 - 1986), praca magisterska napisana pod kier. T. Jaroszewskiego, IHS UW, Warszawa 1996, poz. kat. 26. Dodatkowo obraz posiada pisemne oświadczenie córki artysty potwierdzające jego autentyczność.
38.000
Jan Zamoyski - polski malarz, scenograf i dekorator reprezentujący nurt tradycjonalistyczny w sztuce lat 1930. i socrealistyczną estetykę w okresie powojennym.Współzałożyciel i prezes Bractwa św. Łukasza. Studia artystyczne odbył w latach 1921-1922 w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie pod kierunkiem Jana Kauzika, Władysława Skoczylasa i Mieczysława Kotarbińskiego; naukę kontynuował w latach 1923-1928 w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Po studiach przebywał przez rok we Włoszech. Był zwolennikiem malarstwa realistycznego, z niechęcią odnosił się do awangardy malarskiej. Uczestniczył wraz z innymi członkami Bractwa w wielu wystawach malarstwa w kraju i za granicą. We wrześniu 1939 zmobilizowany, uczestniczył w walkach w obronie Wybrzeża. Okres wojny spędził w Oflagu II B Arnswalde, zajmując się tam działalnością oświatową. Po wyzwoleniu działał jako scenograf w teatrze kierowanym przez Leona Schillera w Lingen (Ems) i był tam kierownikiem artystycznym teatru kukiełkowego 1946-1947.
Po powrocie do kraju został działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków.
ZAMOYSKI JAN (1901 KAZIMIERZA WIELKA - 1986 WARSZAWA), RZUCEWO, 1927 ZAMOYSKI JAN (1901 KAZIMIERZA WIELKA - 1986 WARSZAWA), RZUCEWO, 1927