Secesyjny komplet ceramiczny - do ogrodu lub oranżerii
Cache-pot na słupku.
Wymiary: wysokość całkowita 112 cm, słupek 82 cm, cache-pot 30 cm.
Nie sygnowane, na spodzie donicy ryte: 564.
Utrzymany w konwencji stylistycznej 1 ćw. XX w.
Europa Środkowa.
SPRZEDANE
Secesyjny komplet ceramiczny - do ogrodu lub oranżerii