Marczewski Leonard (1868-1933), Popiersie Stefana Batorego, 1922
terakota, patynowanie, wymiary: wysokość 42 cm, szerokość 35 cm głębokość 18 cm. Sygnowany i datowany: L. Marczewski/Warszawa/19/12/VIII/1922.
6.500
Leonard Marczewski - Rzeźbiarz, mieszkał przez dłuższy czasKijowie, gdzie w 1917 roku wystawił w Salonie d’art swoje prace. Po wybuchu rewolucji powrócił do kraju i osiadł w Warszawie, wystawiał w TZSP, w 1910,1928. ZPZP 1928. W 1929 roku w parku w Druskiennikachustawiono Popiersie Juliusza Słowackiego jego dłuta. Jest też autorempomników Józefa Piłsudskiego, do 1939 roku znajdujących się w Korpusie Kadetów w Rawiczu i przed dworcem kolejowym w Łunińcu. W MNW można oglądać Popiersie Słowackiego, odlew z gipsu patynowanego (prawdopodobnie model rzeźby z parku w Druskiennikach).
Marczewski Leonard (1868-1933), Popiersie Stefana Batorego, 1922